Regio Gent

LOCATIE

Open Huis ‘Het Hoeveke’
Patijntjestraat 62 – Gent

Open huis Het Hoeveke is te bereiken met de bus via lijn 9, 14,15, 16, 65, 67, 69 of met de tram via lijn 4, 21, 22 waarbij men afstapt in de Albertlaan ter hoogte van de Handbalstraat.
Wenst u voor deze namiddag oppas, neem contact op met uw mutualiteit.

PROGRAMMA

18/02/2019
Juridische aspecten en dementie: alles over wilsbekwaamheid, volmacht en bewindvoering door De Vrieze Björn, hoofdgriffier van het vredegerecht

29/04/2019
Medische aspecten rond dementie door Dr. Coppens Yerma, geriatrie AZ Jan Palfijn

03/06/2019
Ondersteunende hulpmiddelen om te communiceren met personen met dementie gebracht vanuit ervaring met eigen moeder door De Rijdt Chris

16/09/2019
Samen in dialoog over dementie door de stuurgroep van het praatcafé dementie

18/11/2019
Monoloog ‘U bent mijn moeder’ door Vandenbroecke Marijke
ANDERE LOCATIE: OC Melac, Dorpsstraat 31, 9052 Zwijnaarde
INSCHRIJVING VERPLICHT via sociale.dienst@derefuge.be of 09 268 22 66

TIJDSTIP

MAANDAGNAMIDDAG van 14 tot 16u / Gratis toegang